Je eigen gidspagina maken?
  1. Kies een thema
    (bijv. Wonen)
  2. Kies een categorie binnen dit thema
    (bijv. Bewoners)
  3. Op dit niveau kun je een eigen gidspagina maken. Klik op
    > Maak hier je gidspagina

Waarom een eigen gidspagina?
Video's op de gidspagina?
Lees voor het antwoord op deze of andere vragen de FAQ.

Ontwikkelingssamenwerking

Atelier 93 (video)

Banner

Doel
Deze beeldend kunstenaar wil graag mensen ondersteunen in het ontwikkelen van hun eigen mogelijkheden. De begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband geboden en wordt vergoed uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
De inzet van de begeleiding valt binnen de activiteiten die de AWBZ stelt zoals:
Het ondersteunen bij of oefenen met vaardigheden of handelingen.
Het ondersteunen bij of oefenen met het aanbrengen van structuur of het voeren van regie.
Het oefenen met het aanbrengen van structuur c.q. het voeren van regie en/of het uitvoeren van handelingen die zelfredzaamheid tot doel hebben.
Het bieden van toezicht.